گیاه البرز
'گیاه البرز'
خانه / بایگانی برچسب: فروش سم کشاورزی

بایگانی برچسب: فروش سم کشاورزی

فروش کود 20-20-20 آریا شیمی | فروش انواع کود

پخش عمده کود 20-20-20 آریا شیمی

فروش کود 20-20-20 آریا شیمی | فروش انواع کود فروش کود 20-20-20 کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی نیتروژن (N)20 درصدفسفر (P2O5)20 درصدپتاسیم (K2O)20 درصدآهن (Fe) 0.1 درصد روی (Zn)0.05 درصدمنگنز (Mn) 0.05 درصد مس (Cu) 0.05 درصد بُر (B) 0.02 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ حاوی عناصر …

توضیحات بیشتر »

علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون ) | عرضه انواع علف کش

علف کش آپیروس

علف کش آپیروس علف کش آپیروس | سولفوسولفورون آریا علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون ) آریا 75% گرانول قابل پخش در آب Sulfosulfuron Aria 75% WG علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع گندم Systemic & Selective Herbicide In Wheat Fields مدیریت کاربرد: ⦁ آپیروس علف کشی از گروه سولفونیل …

توضیحات بیشتر »

علف کش ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) | فروش انواع سموم کشاورزی

علف کش ایلوکسان

علف کش ایلوکسان علف کش ایلوکسان | دیکلوفوپ متیل آریا ایلوکسان ( دیکلوفوپ متیل ) آریا 36% مایع امولسیون شونده Diclofop Methyl Aria 36% EC علف کش سیستمیک، انتخابی و تماسی Systemic, Selective & Contact Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ ایلوکسان علف کشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات اسید بوده که …

توضیحات بیشتر »

علف کش توفوردی + ام سی پی آ | انواع علف کش مزارع

علف کش توفوردی

علف کش توفوردی + ام سی پی آ علف کش توفوردی توفوردی + ام سی پی آ آریا 67.5% مایع قابل حل در آب 2,4-D + MCPA Aria 67.5% SL علف کش سیستمیک، انتخابی و هورمونی Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ توفوردی + ام سی …

توضیحات بیشتر »

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) | عرضه انواع علف کش

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر )

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) علف کش پرسوئیت | ایمازتاپیر آریا پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) آریا 10% مایع قابل حل در آب Imazethapyr Aria 10% SL علف کش سیستمیک و انتخابی Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) علف کشی از گروه ایمیدازولینون است و …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) | فروش قارچ کش کشاورزی

پخش عمده سموم کشاورزی

قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) آریا استروبی آریا50% گرانول قابل پخش در آب Kresoxim Methyl Aria50% WG قارچ کش حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ استروبی قارچ کشی از گروه اکسی …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش راکسیل ( تبوکونازول اف اس) | عرضه قارچ کش کشاورزی

قارچ کش راکسیل

قارچ کش راکسیل ( تبوکونازول اف اس) قارچ کش راکسیل راکسیل ( تبوکونازول اف اس) آریا 6% مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر Tebuconazole Aria 6% FS قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Systemic Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ راکسیل قارچ …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو | عرضه انواع قارچ کش

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو

قارچ کش فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیو قارچ کش فولیکور فولیکور ( تبوکونازول ) آی دبلیوآریا 25% امولسیون، روغن در آب   Tebuconazole Aria 25% EW قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Systemic Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ · فولیکور قارچ …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دیکلرووس آریا 50% مایع امولسیون شونده | عرضه سم کشاورزی

حشره کش دیکلرووس

حشره کش دیکلرووس دیکلرووس آریا دیکلرووس آریا 50% مایع امولسیون شونده Dichlorvos Aria 50% EC حشره کش با اثر تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی Insecticide With Contact, Stomach & Fumigant Action مدیریت کاربرد: ⦁ دی کلرووس حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. ⦁ دیکلرووس دارای اثر ضربه ای …

توضیحات بیشتر »