گیاه البرز
'گیاه البرز'

فروش ضد تنش فروت ست ( های افکت ) آریا شیمی

پخش عمده کود

فروش ضد تنش فروت ست ( های افکت ) آریا شیمی های افکت آریاشیمی | فروش ضد تنش فروت ست نیتروژن (N)8 درصدروی ( Zn )8 درصدبر ( B )3 درصدمولیبدن (Mo)0.2 درصداسیدهای آمینه12 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ تحریک رشد جوانه و افزایش گل و میوه ⦁ جلوگیری …

توضیحات بیشتر »

فروش کود آهن با ارتو بالا ( دیپورت ) | کلات آهن کشاورزی

پخش عمده کود

فروش کود آهن با ارتو بالا ( دیپورت ) | کلات آهن کشاورزی کلات آهن EDDHA با ارتو بالا | فروش کود آهن با ارتو بالا ( دیپورت ) آهن (Fe)6 درصدایزومر ارتو – ارتو4.5 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ پایداری کلات آهن   تا pH=11 ⦁ مناسب جهت …

توضیحات بیشتر »

کود منگنز با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر منگنز ) آریا شیمی

پخش عمده ویکر منگنز

کود منگنز با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر منگنز ) آریا شیمی ویکر منگنز آریا شیمی | کود منگنز با اسید آمینه (محلولپاش) منگنز (Mn)10 درصداسید های آمینه25 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ افزایش دهنده مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر تنش های محیطی ⦁ تسریع …

توضیحات بیشتر »

فروش کود 20-20-20 آریا شیمی | فروش انواع کود

پخش عمده کود 20-20-20 آریا شیمی

فروش کود 20-20-20 آریا شیمی | فروش انواع کود فروش کود 20-20-20 کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی نیتروژن (N)20 درصدفسفر (P2O5)20 درصدپتاسیم (K2O)20 درصدآهن (Fe) 0.1 درصد روی (Zn)0.05 درصدمنگنز (Mn) 0.05 درصد مس (Cu) 0.05 درصد بُر (B) 0.02 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ حاوی عناصر …

توضیحات بیشتر »

علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون ) | عرضه انواع علف کش

علف کش آپیروس

علف کش آپیروس علف کش آپیروس | سولفوسولفورون آریا علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون ) آریا 75% گرانول قابل پخش در آب Sulfosulfuron Aria 75% WG علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع گندم Systemic & Selective Herbicide In Wheat Fields مدیریت کاربرد: ⦁ آپیروس علف کشی از گروه سولفونیل …

توضیحات بیشتر »

علف کش ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) | فروش انواع سموم کشاورزی

علف کش ایلوکسان

علف کش ایلوکسان علف کش ایلوکسان | دیکلوفوپ متیل آریا ایلوکسان ( دیکلوفوپ متیل ) آریا 36% مایع امولسیون شونده Diclofop Methyl Aria 36% EC علف کش سیستمیک، انتخابی و تماسی Systemic, Selective & Contact Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ ایلوکسان علف کشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات اسید بوده که …

توضیحات بیشتر »

علف کش توفوردی + ام سی پی آ | انواع علف کش مزارع

علف کش توفوردی

علف کش توفوردی + ام سی پی آ علف کش توفوردی توفوردی + ام سی پی آ آریا 67.5% مایع قابل حل در آب 2,4-D + MCPA Aria 67.5% SL علف کش سیستمیک، انتخابی و هورمونی Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ توفوردی + ام سی …

توضیحات بیشتر »

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) | عرضه انواع علف کش

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر )

علف کش پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) علف کش پرسوئیت | ایمازتاپیر آریا پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) آریا 10% مایع قابل حل در آب Imazethapyr Aria 10% SL علف کش سیستمیک و انتخابی Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ پرسوئیت ( ایمازتاپیر ) علف کشی از گروه ایمیدازولینون است و …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) | فروش قارچ کش کشاورزی

پخش عمده سموم کشاورزی

قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) قارچ کش استروبی ( کرزوکسیم متیل ) آریا استروبی آریا50% گرانول قابل پخش در آب Kresoxim Methyl Aria50% WG قارچ کش حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action مدیریت کاربرد: ⦁ استروبی قارچ کشی از گروه اکسی …

توضیحات بیشتر »